Spoločnosť RUGOS, s.r.o. bola založená v roku 2011. Jej zakladatelia pôsobia v oblasti sadových a záhradných služieb už od roku 2002. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je údržba privátnej a verejnej zelene a sadovnícka tvorba. Víziou firmy do budúcnosti je tvorba a skvalitnenie životného prostredia našich sídiel a krajiny.

 

Pre vyššiu kvalitu našich  služieb a ochranu životného prostredia, bola naša spoločnosť Rugos, s.r.o. v  r. 2013 úspešne certifikovaná akreditovaným certifikačným orgánom. Sme držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na systém managementu kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 a na systém enviromentálneho managementu podľa normy EN ISO 14001:2004.

certifikát EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004Systém managementu kvality

onassluzbyportfoliokontakt


RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66
919 25 Šúrovce


email: rugos@rugos.sk