Sadovnícke práce, celoročná starostlivosť o zeleň
»
SPP – distribúcia, a.s. - 3.ročná exkluzívna zmluva
» Železnice slovenskej republiky Bratislava,  Oblastné riaditeľstvo Trnava,
» Oblastné riaditeľstvo Košice – údržba a kosenie trávnatých porastov.
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Levice , TPS Devičany
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Levice, DK Levice
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Hlohovec, Sklady Hlohovec – Tepličky
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Hlohovec, Vysielač Bojničky
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Prešov, Strelnica Ruská Nová Ves
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - SPO Rožňava, Kasárne Rimavská Sobota
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Rožňava, RTH Ožďany
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Trebišov, Cvičisko Biela Hora
» Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – SPO Trebišov, Strelnica Poruba pod Vihorlatom
» Národná dialničná spoločnosť a.s. – sadovnícke práce na odpočívadlách D1
» ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava – realizácia a údržba strešnej záhrady
» ŽSR Bratislava, Železničné telekomunikácie – sadovnícka úprava okolia areálu,
» údržba interiérovej a exteriérovej zelene
» Mesto Levice
» údržba zelene Rychňava
» údržba zelene Svätojánska pustatina
» údržba zelene Studená dolina
» údržba zelene Kalinčiakovo
» údržba zelene Malý Kiar

Zimná údržba komunikácií.
» Slovenské elektrárne , a.s. závod EBO

Stavebné práce
» Fakultná nemocnica Nitra, Špitalská 6, 950 01 Nitra
» Národná dialničná spoločnosť a.s. – odpočívka Čataj

Projektovanie zelene
» Projekt zelene centrálna zóna obce Čachtice
» Projekt zelene centrálna zóna obce Abrahám
» Projekt zelene centrálna zóna obce Veľký Grob
» Projekt zelene centrálna zóna obce Rovinka pri Bratislave
onassluzbyportfoliokontakt
iso02 iso01