onassluzbyportfoliokontakt


Sadovnícka tvorba
» návrh a projektovanie zelene
» zakladanie trávnikov (výsevom, pokládkou trávnych kobercov)
» výsadba drevín
» realizácia jazierok a vodných prvkov

Automatické závlahy
» inštalácia automatických závlahových systémov
» pravidelná údržba závlah

Celoročná údržba zelene
» údržba trávnikov (kosenie, prerezávanie, hnojenie)
» údržba drvín ( rez krov, živých plotov, chemická ochrana, hnojenie)
» starostlivosť o vzrastlé stromy
» starostlivosť o ovocné dreviny