onassluzbyportfoliokontakt


Údržba zelene

» údržba trávnikových plôch (kosenie, mulčovanie, hnojenie)
» údržba drevín (rez drevín, chemická ochrana)
» odstránenie ruderálnych porastov a drevín

Starostlivosť o stromy

» arboristické práce(rez a ošetrovanie vzrastlých stromov)
» pílenie stromov

Automatické závlahy

» inštalácia automatických systémov na verejných priestranstvách, logistických parkov, ihrísk

Interiérová zeleň

» výsadba a ošetrovanie zelene v nádobách

Údržba ciest a komunikácií
» letná údržba (čistenie komunikácií, chemické ošetrenie spevnených plôch)
» zimná údržba (odhŕňanie snehu, ošetrenie spevnených plôch posypovým materiálom)